13e Veluwe Games op 20 september 2024

Parkweg 6 Harderwijk om 10.15 uur

WAAROM SPORT EN BEWEGEN?

MEEDOEN IN DE SAMENLEVING

VOOR KWETSBARE BURGERS

Sport en bewegen is voor kwetsbare burgers bijzonder belangrijk. Sport en bewegen biedt namelijk de basis voor een betere gezondheid, meer welbevinden en een betere kwaliteit van leven. Sport en bewegen betekent ook Meedoen in de samenleving. Sport en bewegen is belangrijk voor kwestbare mensen die thuis wonen. Maar het is eveneens belangrijk dat Sport en bewegen wordt ingebed in de trajecten van cliënten die in de instellingen verblijven. Het is de bedoeling dat iedereen hierin optimaal, vanuit hun eigen kracht, aan mee doet.

Dit regionale evenement staat niet op zichzelf, maar vormt een onderdeel van de bestaande klankbordgroepplannen om Sport en Bewegen voor de gehele doelgroep Maatschappelijke Zorg toegankelijk(er) te maken. Tot op heden organiseerden de MZ-instellingen sportactiviteiten voor hun eigen cliënten (als zij die al organiseerden). Om de mogelijkheden en het aanbod van sportactiviteiten te vergroten bundelen zij inmiddels hun krachten om tot een gezamenlijk sportprogramma te komen. Een programma dat op den duur aan wil sluiten op reguliere sportverenigingen. Deze N-Veluwegames geven daartoe een mooie aanzet!

DE UITGANG SITUATIE EN EFFECTEN

De fysieke en mentale gesteldheid van kwetsbare groepen is over het algemeen niet goed, de ervaren kwaliteit van leven is navenant. Voor veel kwetsbare mensen is er dikwijls sprake van een slechte gezondheid, gecombineerd met een ongezonde levensstijl en soms ook met alcoholgebruik en/of drugs. Veel kwetsbare burgers ervaren onvoldoende kwaliteit van leven.

EFFECTEN

Sport en bewegen biedt een kans om hierin verandering te brengen. De fysieke gesteldheid van mensen verbetert als ze gaan sporten en in beweging komen. Onderzoek heeft aangetoond dat sport en bewegen ook positief werken op de psychische gesteldheid. Het gaat om het weer trots worden op het eigen lichaam, het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld en het ervaren van een betere kwaliteit van leven. Sporten en bewegen bevordert daarnaast het contact tussen mensen onderling en tussen hen en de omgeving. De sociale contacten nemen toe. Als het zelfbeeld verbetert en het meedoen in de samenleving toeneemt, wordt ook de negatieve beeldvorming doorbroken. Maar de ervaring leert dat zij daar ondersteuning en faciliteiten bij nodig hebben. De Federatie Opvang heeft de volgende visie ontwikkeld op Sport en bewegen, die hierop aansluit:

Sport en Bewegen zijn (als middel) belangrijke voorwaarden voor het succesvol begeleiden van kwetsbare mensen. Sport en Bewegen heelt fysieke en mentale wonden.

De organisatie onderschrijft het belang van Sport en bewegen en werkt aan een succesvolle sportdag vol ‘feel-good’ momenten voor alle deelnemers.

DOELSTELLINGEN

Korte termijn

Mensen een ‘feel good’ moment laten ervaren door middel van sport- en beweging door:

 • de ontmoeting met andere mensen
 • uit het isolement te komen
 • letterlijk in beweging te komen
 • bewust te worden van een gezonde leefstijl (andere voeding)

Uitproberen van deze manier van aanpak:

 • vrijwilligers, maatjes, burgers, (bekende) sporters ontmoeten elkaar op een sportieve manier
 • medewerkers (van instellingen) leiden mensen toe en begeleiden/ondersteunen hen naar De Veluwegames
 • reguliere sportverenigingen presenteren zich door middel van het geven van clinics
 • geven van informatie over voeding en gezondheid

Lange termijn

De deelnemers:

 • gaan bewegen/sporten/worden lid van een reguliere (sport)vereniging in de buurt
 • krijgen een (groter) sociaal netwerk
 • gaan gezonder leven
 • worden (ook) actiever op andere levensgebieden

Professionals binnen instellingen:

 • sport en bewegen is een bespreekpunt in de begeleidings- en behandelingsplannen van kwetsbare mensen
 • professionals ondersteunen hen vooraf en na afloop van de Veluwegames
 • kwartiermaken; zij stimuleren kennismaking tussen kwestbare mensen en andere mensen in de samenleving (sporters, vrijwilligers, stagiaires etc.)
DOELGROEP WOONGEBIED

Noord Veluwe: de genoemde groep mensen die woont in de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet, Elburg en Oldebroek.

SPORT HARDERWIJK

Sportvrijwilliger van het jaar!Wij zijn trots op onze vrijwilligers. Vrijwilligers zijn vaak onzichtbaar en de drijvende kracht tijdens sportactiviteiten. Vrijwilligers zijn de stille werkers die topprestaties en plezier op de velden en in de zalen mogelijk maken.

De sportvrijwilliger van het seizoen 2014-2015 in de Gemeente Harderwijk is geworden: Steef van Montfoort.“Steef is de ‘geestelijk’ vader van de VeluweGames. Al drie jaar heeft hij het voor elkaar gekregen dat er een sportdag georganiseerd wordt voor mensen die het in hun leven moeilijk hebben. Die sportdag –Veluwegames – waar inmiddels verschillende organisaties en sportaanbieders hun medewerking aan verlenen, zorgt ervoor dat ook deze groep mensen weer gaat sporten en bewegen. Mede door zijn eigen achtergrond is Steef met hart en ziel betrokken bij de mensen die aan de zijlijn van de samenleving staan.

VOOR KWETSBARE BURGERS

Sport en bewegen is voor kwetsbare burgers bijzonder belangrijk. Sport en bewegen biedt namelijk de basis voor een betere gezondheid, meer welbevinden en een betere kwaliteit van leven. Sport en bewegen betekent ook Meedoen in de samenleving. Sport en bewegen is belangrijk voor kwestbare mensen die thuis wonen. Maar het is eveneens belangrijk dat Sport en bewegen wordt ingebed in de trajecten van cliënten die in de instellingen verblijven. Het is de bedoeling dat iedereen hierin optimaal, vanuit hun eigen kracht, aan mee doet.

Dit regionale evenement staat niet op zichzelf, maar vormt een onderdeel van de bestaande klankbordgroepplannen om Sport en Bewegen voor de gehele doelgroep Maatschappelijke Zorg toegankelijk(er) te maken. Tot op heden organiseerden de MZ-instellingen sportactiviteiten voor hun eigen cliënten (als zij die al organiseerden). Om de mogelijkheden en het aanbod van sportactiviteiten te vergroten bundelen zij inmiddels hun krachten om tot een gezamenlijk sportprogramma te komen. Een programma dat op den duur aan wil sluiten op reguliere sportverenigingen. Deze N-Veluwegames geven daartoe een mooie aanzet!

DE UITGANG SITUATIE EN EFFECTEN

De fysieke en mentale gesteldheid van kwetsbare groepen is over het algemeen niet goed, de ervaren kwaliteit van leven is navenant. Voor veel kwetsbare mensen is er dikwijls sprake van een slechte gezondheid, gecombineerd met een ongezonde levensstijl en soms ook met alcoholgebruik en/of drugs. Veel kwetsbare burgers ervaren onvoldoende kwaliteit van leven.

EFFECTEN

Sport en bewegen biedt een kans om hierin verandering te brengen. De fysieke gesteldheid van mensen verbetert als ze gaan sporten en in beweging komen. Onderzoek heeft aangetoond dat sport en bewegen ook positief werken op de psychische gesteldheid. Het gaat om het weer trots worden op het eigen lichaam, het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld en het ervaren van een betere kwaliteit van leven. Sporten en bewegen bevordert daarnaast het contact tussen mensen onderling en tussen hen en de omgeving. De sociale contacten nemen toe. Als het zelfbeeld verbetert en het meedoen in de samenleving toeneemt, wordt ook de negatieve beeldvorming doorbroken. Maar de ervaring leert dat zij daar ondersteuning en faciliteiten bij nodig hebben. De Federatie Opvang heeft de volgende visie ontwikkeld op Sport en bewegen, die hierop aansluit:

Sport en Bewegen zijn (als middel) belangrijke voorwaarden voor het succesvol begeleiden van kwetsbare mensen. Sport en Bewegen heelt fysieke en mentale wonden.

De organisatie onderschrijft het belang van Sport en bewegen en werkt aan een succesvolle sportdag vol ‘feel-good’ momenten voor alle deelnemers.

DOELSTELLINGEN

Korte termijn

Mensen een ‘feel good’ moment laten ervaren door middel van sport- en beweging door:

 • de ontmoeting met andere mensen
 • uit het isolement te komen
 • letterlijk in beweging te komen
 • bewust te worden van een gezonde leefstijl (andere voeding)

Uitproberen van deze manier van aanpak:

 • vrijwilligers, maatjes, burgers, (bekende) sporters ontmoeten elkaar op een sportieve manier
 • medewerkers (van instellingen) leiden mensen toe en begeleiden/ondersteunen hen naar De Veluwegames
 • reguliere sportverenigingen presenteren zich door middel van het geven van clinics
 • geven van informatie over voeding en gezondheid

Lange termijn

De deelnemers:

 • gaan bewegen/sporten/worden lid van een reguliere (sport)vereniging in de buurt
 • krijgen een (groter) sociaal netwerk
 • gaan gezonder leven
 • worden (ook) actiever op andere levensgebieden

Professionals binnen instellingen:

 • sport en bewegen is een bespreekpunt in de begeleidings- en behandelingsplannen van kwetsbare mensen
 • professionals ondersteunen hen vooraf en na afloop van de Veluwegames
 • kwartiermaken; zij stimuleren kennismaking tussen kwestbare mensen en andere mensen in de samenleving (sporters, vrijwilligers, stagiaires etc.)
DOELGROEP WOONGEBIED

Noord Veluwe: de genoemde groep mensen die woont in de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet, Elburg en Oldebroek.

SPORT HARDERWIJK

Sportvrijwilliger van het jaar!Wij zijn trots op onze vrijwilligers. Vrijwilligers zijn vaak onzichtbaar en de drijvende kracht tijdens sportactiviteiten. Vrijwilligers zijn de stille werkers die topprestaties en plezier op de velden en in de zalen mogelijk maken.

De sportvrijwilliger van het seizoen 2014-2015 in de Gemeente Harderwijk is geworden: Steef van Montfoort.“Steef is de ‘geestelijk’ vader van de VeluweGames. Al drie jaar heeft hij het voor elkaar gekregen dat er een sportdag georganiseerd wordt voor mensen die het in hun leven moeilijk hebben. Die sportdag –Veluwegames – waar inmiddels verschillende organisaties en sportaanbieders hun medewerking aan verlenen, zorgt ervoor dat ook deze groep mensen weer gaat sporten en bewegen. Mede door zijn eigen achtergrond is Steef met hart en ziel betrokken bij de mensen die aan de zijlijn van de samenleving staan.

VELUWE GAMES 2024 INSCHRIJVEN

20 SEPTEMBER 2024, FEEL GOOD, DOE MEE!

INSCHRIJFFORMULIER

PROGRAMMA 2024

20 september 2024OmschrijvingParkweg 6 Harderwijk
9:30InloopKantine
10:15OpeningKantine
14:00Einde
Met muzikale afsluiting!
Hoofdveld
Lunch wordt verzorgd

20 september 2024OmschrijvingParkweg 6 Harderwijk
9:30InloopKantine
10:15OpeningKantine
14:00Einde
Met muzikale afsluiting!
Hoofdveld
Lunch wordt verzorgd

GEMEENTEN

MET EEN HART VOOR SPORT

MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS

MET EEN HART VOOR SPORT

CONTACT & FAQ

WE HELPEN JE GRAAG VERDER!

MAG IK M'N TIJGER PYJAMA AAN?

Nou liever niet, maar als je het echt wilt houden we je niet tegen!

WAAR IS DE VELUWE GAMES

Zwartwit 63 (Parkweg 6 Harderwijk)

HOE LAAT START HET?

09.30 inloop, 10.15 opening, 14.00 einde met muzikale afsluiting.

IS ER VOLDOENDE PARKEERRUIMTE?

Ja, maar komt je uit Harderwijk dan kom je toch lekker op de fiets!

SPELREGELS BIJ DEELNAME

Meedoen is gratis, maar er zijn wel regels waar je mee akkoord gaat bij deelname

* Deelname is volledig vrijwillig en voor eigen risico.

* Veluwe Games, haar bestuur of vrijwilligers, kan op geen enkele wijze aansprakelijkgesteld worden voor enige (letsel) schade of vermissing of gevolgschade in welke aard dan ook.

* Aan de op deze webpagina gepubliceerde teksten of afbeeldingen kan geen geen rechten ontleend worden

* Veluwe Games houdt zich het recht voor op ieder gewenst moment het evenement te stoppen dan wel geen doorgang te laten vinden, zonder opgave van reden

* Het programma kan zonder opgave van reden veranderen of programmaonderdelen kunnen niet door gaan

* Wij slaan geen cookies op of andere gebruikersgegevens op

* Er wordt beeldmateriaal gemaakt door fotograven en cameramensen. Je gaat er mee akkoord dat je op foto en- of videomateriaal op de website van de Veluwe Games of social media kanalen in Beeld kan komen.

* De ingevulde gegevens worden alleen gebruikt voor de Veluwe Games van het jaar van inschrijving. Al je gegevens worden per 31 december van het geldende jaar vernietigd.

* Wil je, je gegevens inzien of opvragen mail dan met veluwegames@gmail.com

* Bij inschrijving ga je automatisch akkoord met de boven genoemde bindende voorwaarden

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Veluwe Games

Feel good, doe mee!